veidukas nesusipratimas

Kaikas iš mūsų galvoja, kad visi čia mes bendrai susirinkę išsirinksime pagal Omnikratijos ar tiesioginės demokratijos principus sau žmones, kurie vadovaus viskam ir bus už viską atsakingi. Turime suprasti, kad toks požiūris prieštarauja Omnikratijos principams ir ji pasibaigia tą akimirką, kai mes tuos žmones išrenkame. Nes tiesioginė demokratija sako, kad negali būti žmonių aukštesnių ar lygesnių už kitus ir tokius žmones mums išsirinkus mes paprasčiausiai savanoriškai sutinkame pereiti į hierarchinę sistemą, nes atiduodami savo balsą ir valią suteikiam didesnę valdžią ir valią tiems kas ją priima. Aišku tai patogu ir labai vilioja, bet tai ir yra visų mūsų bėdų priežasčių motina. Kurią mes ir susirinkom čia ateidami išspręsti. Todėl dalyvavimas nors minimalus kiekvieno iš mūsų būtinas sekant ir balsuojant PRIEŠ tokių norų ir veiksmų relizavimą.

Antrasis nesusipratimas yra manant, kad tokie nariai jau paskirti ir išrinkti ir šis judėjimas priklauso jiems. Turite suprasti, kad kiekvienas iš jūsų galite papildyti aktyvių narių gretas, bet tai nesuteikia jiems daugiau teisių ar kažkokių aukštesnių įgaliojimų.

Trečiasis nesusipratimas yra tame, kad kai kas iš mūsų galvoja, kad užtenka prisijungti ir palaikyti tiesioginės demokratijos principus ir pačią idėją. Ir kad to pilnai užtenka visiškai nereikia balsuoti t.y. reikšti savo nuomonę ir tame dalyvauti. Reikia suprasti, kad šis įrankis ir įdėja skirta tautai, o tautos dalis esate kiekvienas iš jūsų. Todėl be jūsų dalyvavimo šitas įrankis paprasčiausiai neveiks. Dalyvavimas tai kaip oras mūsų kūnams jo gavus per mažai, nėra gerai, o negavus jis paprasčiausiai nustos funkcionuoti.

Ketvirtasis nesusipratimas vyksta tada kai kai kas iš mūsų kritikuoja judėjimą ir pačią įdėją ar jos veiksmus, nepasiūlydamas alternatyvos ar problemos sprendimo būdo. Šie veiksmai atrodo keistai žmonių grupėje, kurioje yra viskas mūsų po lygiai ir kiekvieno iš mūsų asmeniškai. Ir ji skirta konkrečiam tikslui, bei tikslo realizavimui. Tai reiškia: kodėl aš už kažką turiu ieškoti atsakymų į jo iškeltas problemas? Todėl kiekvienas iš mūsų turim suprasti jeigu jau keliam klausimą ar problemą tai ir patys tampam už tai atsakingi ir prisiimam didžiausią atsakomybę klausimo ar problemos sprendimo realizavime. Nes judėjimas yra visų mūsų visiems vienodai lygus ir reikėtų iš to išmokti suprasti, kad atsakomybė irgi gula vienodai lygiai ant kiekvieno iš mūsų pečių. Kitaip nieko nebus ir tai tik bus vieta pasakų pasiklausimams ir savų pasipasakojimams.

 Penktasis nesusipratimas, tai kad dažnas žmogus atėjas į grupę galvoja, kad čia kaip ir visur, turi būti sensacingų žinių ir naujausių naujienų skleidimo vieta. Tam, kad sudomintų ir taip patenkintų bei išlaikytų žmogų grupėje. Tokie dalykai žmogų ir mūsų tautą veda į nieką ir daro ją neįgalią malonumų besivaikančią, paskui geresnį piemenį, avių bandą. Ši grupė sukurta veiksmui būtent pamačius tokių veiksmų beprasmybę, tuštybę, neįgalumą. Todėl turim suprasti, kad ne visada grupė ir judėjimas ar joje esančių žmonių veiksmai atitiks ir patenkins jūsų poreikius. Ir tai ne priežastis į grupę neateiti ar ją palikti. Nes kas jeigu ne jūs atstovaus jūsų nuomonę ir poreikį, bei padės sužinoti kiek tokių panašių žmonių yra, kad į juos vertėtų atsižvelgti ir įsiklausyti. Kas jeigu ne jūs prilaikys šį judėjimą nuo neteisingų veiksmų jūsų atžvilgiu ir padės išlaikyti tų veiksmų sąmoningumą ir neleis nuklysti į kraštutinumą?