Tautos valdžia tai demokratija

Tam tikslui mums reikia Omnikratijos ar tiesioginės demokratijos, nes jeigu renkamės kartu kaip tauta ir norim turėti tautos valią ir ryžtą reikia nuspręsti, kaip tarp savęs tarsimės ir susišnekėsim, bei judėsim. Nes jeigu atsisakom vadovautis tiesioginės demokratijos principais t.y. taip, kad viską spręstume kaip lygus su lygiu, be jokių lygesniu už kitus ir visi bendrai drauge visus sudėjus. Tada lieka kitas variantas, kad kažkas tai spręs ir vadovaus už mus visus, o mes tik jam tarnausim ir jo klausysim, bei padėsime įgyvendinti jo poreikius. Tai nėra tautos valia. 

Manau suprantate, kad Omnikratija tėra tik įrankis, kurio šiam tikslui reikia tam, kad tautos valia galėtų būti išreikšta. Nes dažniausiai tai tik skambūs žodžiai, o realybėje yra visai kitaip. Todėl viskas priklauso tik nuo kiekvieno iš mūsų ar mes būsime aktyvūs, prisidėsime, reikšime savo nuomonę ir taip turėsime tiesioginę demokratiją ar tik palaikysime idėją, bet joje nedalyvausime ir tai tik bus žodis, kuriuo prisidengusi čia esančių aktyvių žmonių grupė papraščiausiai naudosis.

Eilinis paprastas lietuvis:

Tiesioginė tautos valdžia
Lietuvos Respublikos Konstitucijos ketvirtojo straipsnio pirmoji sakinio dalis sako: ,,Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai..."
Lietuvos Respublikos Konstitucija yra aukščiausias įstatymas mūsų šalyje. Mes visi Lietuvos gyventojai esame tikroji valdžia, o ne tie, kurie per rinkimus išrinkti mus atstovauti. Todėl turime vienytis į savarankišką bendruomenę, kurioje turėsime galią atšaukti, pakeisti ir patraukti į teismus mums netinkamai atstovaujančius politikus.
Tautos valdžia: Laisvų savarankiškų žmonių bendruomenė, kuri kelia svarbius valstybinius klausimus ir juos sprendžia tiesiogiai lygiavertiškai balsuodama demokratiniu būdu.
Tautos svarankišką valdymą vykdantys žmonės (šiuo atveju Lietuvos gyventojai), lietuviai ir kitataučiai sulaukę pilnametystės, turintys balsavimo teisę žmonės kviečiami kelti, analizuoti, balsuoti ir spręsti aktualius mūsų valstybei klausimus. Raginame savarankiškai telktis spręsti svarbiausias šalies problemas, bei aktualius klausimus referendumo būdu. Rinkime parašus bei balsus savarankiškai neieškodami lyderių. Kiekvieno bendruomenės nario nuomonė išreikšta balsavimo metu yra gerbiama.
Mes patys esame atsakingi už savo valstybės ateitį. Todėl kviečiu jus visus politiškai, o ypač apolitiškai mąstančius tautiečius, jungtis prie tiesioginės tautos valdžios bendruomenės, prisiimti atsakomybę ir bendromis jėgomis kurti Lietuvos valstybės ateitį.
Aurimas Svisčiauskas.