Žmogaus pėdos smėlyje

 Ir kiekvienas aktyvių žmonių sprendimas, bei veiksmai privalo būti viešai skelbiami grupėje tam, kad mes visi turėtume galimybę užginčyti sprendimą ar jį įtakoti ir jame dalyvauti. 
Taipogi kiekvienas iš jūsų turite vienodas galimybes ir teises prisidėti, padėti bei perimti iniciatyvą, kaip ir teisę siūlyti idėjas, bei tame aktyviai dalyvauti pagal savo nuožiūrą. 
Išaugus narių skaičiui iki reikiamo dydžio, kuris leistų grupei turėti svorio ir galimybę įtakoti, pereisim į antrą etapą.

 2. Šiame etape bus sukurta internetinė balsavimo platforma, ji privalės būti skaidri ir atvira tam, kad kiekvienas iš mūsų galėtų ją sekti, stebėti ir viską analizuoti. Taip išvengsim korupcijos ir klastotės.  Joje taipogi privalės būti sukurta erdvė leidžianti kiekvienam sudalyvauti ar pasisakyti. 
Nustatytu ir sutartu laiku daugiausiai dėmesio susilaukęs tam tikras kiekis pasisakymų privalės būti sprendžiamas. Ir taip mes pereisime į trečią etapą.

 3. Šiame etape visi mūsų bendrai iškelti uždaviniai privalės būti vykdomi ir realizuojami. Atsiras daug galimybių ištikrųjų kažką pakeisti, nes tapsim vieningi, organizuoti ir mūsų bus daug. Ir čia neišeis tokiu būdu nei vienam iš mūsų ir net tiems kas valdžioje diktuoti savo sąlygų ar keisti žaidimo taisyklių, nei iš išorės nei iš vidaus. Nes pati tauta kels sau klausimus ir uždavinius ir sau sakys ką ji nori daryti. O seimas ir politikai bei stambus kapitalas ir tam tikri privatus interesai pagaliau praras galimybę mus skaldyti, apgaudinėti ir valdyti, nes mes žinosime tiesą ko nori tauta ir ta tiesa bus mūsų rankose.

 P.s. Visi trys etapai neturi pabaigos ir privalės vystytis ir išlikti aktyvūs. Tam, kad tauta būtų budri ir jos svoris, bei tiesa išliktų jos rankose.